Rod Modell & Michael Mantra

[Deze recensie verscheen eerder in 2010 op Neergeslagen Ogen.]

r-2045302-1260560152-jpeg

ROD MODELL & MICHAEL MANTRA – Radio Fore [cd Silentes]

“Radio Fore” is een welkome heruitgave, in andere estetische uitdossing, van een obscuur ambientplaatje uit 2003 (destijds slechts 500 ex.) van Rod Modell, de helft van het Deepchord Echospace duo dat het beste post-Basic Channel album van de noughties afleverde (“the Coldest Season”), samen met ambient explorateur Michael Mantra (echte naam). Een must voor ambientliefhebbers.
Rod Modell is een veteraan van het electronic ambient maar ook techno-genre (luister naar het adembenemende “Wave Transmissions v1.0-1.9” uit 1996 of het meer recente “Incense & Black Light” van Modell solo). Wat we hier horen op “Radio Fore” is de essentie van wat ambient ambient maakt en onderscheidt van pseudo ambient (alles wat ambient als prefix heeft). “Radio Fore” staat in de traditie van Eno’s meesterwerken “Music for Airports” en vooral “On Land” en “Apollo”. Enerzijds is er de “verzonnen” subjectieve reflectie, of retrospectie op de verhouding tot de akoestische ruimte, anderzijds (of ipso facto) de verzonkenheid in pure sound. Zoals in het booklet wordt vermeld gaat het hier om psychoacoustics: de studie van de subjectieve perceptie van geluid. Ambient is strikt genomen dus niet louter objectief, alsof het subject er niet toe doet, maar het verschil met lyrisch-motivische muziek is dat het subject evenzozeer object als de muziek object van het subject is.

Ik draai dit plaatje al sinds januari en elke keer ontglipt het analyse. Het biologeert. Zuiver technisch is het vrij simpel: track 1 laat een beatloos bed van sonore 40 Hz bastonen horen die licht moduleren en gedurende het half uur dat de track duurt over de gehele linie strikt gesproken niet veranderen (repetitie is een van de essentiële effecten van goede ambient). Daaroverheen gedrapeerd is een spectrale deken van synthsounds die de suggestie wekken van mysterie, het directe product van de synthetische ‘als of’ reflectie op het geluidsfenomeen dat plaatsgrijpt bij UFO sightings (het onderliggende thema van zowel track 1 als 2). Ambient als wishful thinking—en dat is het natuurlijk—lijkt abject, maar de wijze waarop Modell & Mantra het effect sorteren is zonder weerga—alleen Eno lukte het gelijkelijk op “On Land” en “Apollo” en misschien Murcof op “Cosmos” (en natuurlijk Polygon Window of Aphex Twins “Selected Ambient Works II”).
Track 2 is zonniger—het suggereert een verklanking van de stranden van Gulf Breeze, Florida. Het is een directe vertaling van het gedrag van water in muziek/sound, zoals mutatis mutandis—i.e. minder direct—Debussy en Nono dat respectievelijk deden voor piano en meervoudig orkest. Letterlijk een auraal bad. Radio Fore staat op eenzame hoogte voor wie zich bij tijd en wijle gelaafd wenst door ambientmuziek.